September 2018

การใช้หมัดในกีฬามวยไทย

การใช้หมัดในกีฬามวยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญกว่าอวัยวะส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นในกีฬามวยไทยหรือมวยสากล แต่สำหรับในกีฬามวยไทยจะมีลักษณะการใช้หมัดอยู่ทั้งหมดประมาณ 4 แบบ sbo ซึ่งจะได้แก่ การปล่อยหมัดตรง, หมัดตัด, หมัดตวัด และหมัดเสย ซึ่งการปล่อยหมัดแต่ละแบบจะมีความแตกต่างกันดังนี้ การปล่อยหมัดแบบตรง หมายถึงการที่นักมวยใช้หมัดข้างใดข้างหนึ่งมุ่งตรงไปยังเป้าหมายด้านน้า สำหรับหมัดในลักษณะนี้จะอาศัยแรงจากหัวไหล่ และลำตัว ส่วนเท้า จะยันพื้นโดยการทิ้งน้ำหนักตัวไว้ที่เท้าหน้า แล้วใช้แรงส่งตัวจากเท้าหลัง สะโพกและหัวไหล่ การปล่อยหมัดแบบตัด หมายถึงการที่นักมวยใช้หมัดข้างใดข้างหนึ่งเหวี่ยงเป็นแนวโค้งในลักษณะ พนันบอลออนไลน์ ครึ่งวงกลมไปยังบริเวณศีรษะ ใบหน้า หรือลำตัวของคู่ต่อสู้ ซึ่งบางท่านอาจจะเรียกหมัดในลักษณะนี้ว่า หมัดเหวี่ยง และยังแยกย่อยออกเป็น 2 ลักษณะ คือ […]