กีฬาบาสเกตบอลไม่เหมาะสำหรับใคร

กีฬาทุกประเภทมีข้อดีและก็มีข้อเสียด้วยกันทั้งนั้น แต่โดยมากแล้วข้อเสียของการเล่นกีฬามักเกิดจากตัวผู้เล่นมากกว่าประเภทกีฬา เพราะผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่ค่อยศึกษารายละเอียดในการเล่นหรือไม่ดูสมรรถภาพของร่างกายตัวเองประกอบก่อนการเล่นกีฬา จึงทำให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังได้ สำหรับผู้ที่ไม่เหมาะจะเล่นกีฬาบาสเกตบอลจะได้แก่

1. ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเสื่อมของข้อต่อต่างๆ โดยเฉพาะข้อเข่าเสื่อม ที่มักจะพบมากในผู้สูงอายุ แต่ในปัจจุบันถึงแม้คุณจะมีอายุไม่มากโอกาสเกิดข้อเข่าเสื่อมก็มีได้เช่นกัน เพราะโดยมากแล้วโรคนี้จะเกิดจากการรับประทานอาหารและการใช้ชีวิตในประจำวัน

2. ผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือโรคหอบหืด เพราะกีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่ต้องวิ่งกันอยู่เกือบตลอดเวลา ดังนั้นต้องใช้แรงและกำลังพอสมควร ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการหายใจในระหว่างการเล่นคุณอาจจะหายใจลำบากและทำให้อาการกำเริบขึ้นได้

3. โรคหัวใจ ขณะวิ่งร่างกายต้องสูบฉีดเลือดอยู่ตลอดเวลา ใครที่เป็นโรคนี้อยู่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของหัวใจได้เช่นเดียวกัน

4. โรคฮีโมฟิเลีย หรือโรคเลือดออกง่ายหยุดยาก ใครเป็นโรคนี้ต้องหลีกเลี่ยงการเล่นกีฬาที่อาจจะทำให้เกิดกระทบกระแทกกันได้ สำหรับในกีฬาบาสเกตบอลมีบางจังหวะที่อาจจะทำให้เกิดการกระทบกระแทกระหว่างผู้เล่น ถึงแม้ว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นไม่มากก็ตามที่ แต่ผู้ที่เป็นโรคนี้ก็ควรระมัดระวังไว้ก่อนแล้วหันไปเล่นกีฬาประเภทอื่นจะดีกว่า เช่น ปิงปอง แเบตมินตัน ว่านน้ำ หรือเทนนิส เป็นต้น