กระบวนการที่ทำให้วอลเลย์บอลประสบชัยชนะ

กระบวนการที่ทำให้กีฬาวอลเลย์บอลประสบชัยชนะมีหลายอย่างด้วยกัน ดังต่อไปนี้

การเสริฟ (Serve)
การเสริฟเปรียบได้เหมือนอาวุธแรกที่สำคัญในการแข่งขัน เพราะการเสริฟที่ดีสามารถทำคะแนนได้ในทันที ซึ่งหากคู่แข่งไม่สามารถเล่นต่อได้ หลายครั้งก็จะทำลายเกมการรุกของคู่แข่งได้เป็นอย่างดี หากคู่แข่งไม่สามารถรับลูกเสริฟได้ โดยเฉพาะที่จุดเซ็ต ก็จะทำให้ไม่สามารถเล่นแผนการรุกที่ซับซ้อนได้ทำให้ทีมเราสามารถสกัดกั้นได้ง่าย ดังนั้นการเสริฟที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญ

การสกัดกั้น (Block)
ถ้าทีมเราทำการเสริฟไม่สำเร็จก็ต้องเตรียมการสกัดกั้นที่ดีเพื่อป้องกันการทำคะแนนของคู่แข่ง หากทีมมีการสกัดกั้นไม่ดี ก็จะทำให้เสียคะแนนได้

การรับตบ (Dig) การเซต (Set) และการรุก (Attack)หรือเรียกรวมว่าการเล่นแบบรุกโต้กลับ (Counter Attack)
ในทีมควรจะสร้างระบบการรุกโต้กลับให้มีประสิทธิภาพ เพราะถือว่าได้โอกาสที่จะทำคะแนนแล้ว
การฝึก Counter Attackสิ่งที่เราควรคำนึง คือ

  • ทักษะส่วนบุคคลในการฝึก ประกอบด้วย การสกัดกั้น การรับตบ การฝึกรับตบแล้วทำการรุก
  • ทักษะการเล่นเป็นทีมในระบบการรับตบแล้วทำการรุก ระบบการรุกจากการแก้บอลของคู่แข่ง

นอกจากนี้เราควรมีการวิเคราะห์เกมการแข่งขันของคู่ต่อสู้ ได้แก่ การรับเสริฟของคู่แข่งเป็นอย่างไร ทีมจะมีการแก้เสริฟนั้นได้อย่างไรและทีมจะทำอย่างไรในการรุกโต้กลับเพื่อให้เกิดชัยชนะ